Sistem Pengurusan Bajet
Pembangunan Negeri Perak

(permohonan, semakan, analisa dan proses-proses lain berkaitan bajet)

Log Masuk Pengguna

  • Hubungi Kami Unit Perancang Ekonomi Negeri Perak
    05 - 209 5000

  • Bantuan Teknikal Digital Perak Corportion Holdings
    05 - 526 1881